Všeobecné obchodní podmínky

 1. Přijetí podmínek

Tato smlouva obsahuje úplné smluvní podmínky, které se vztahují na Vaši účast na pobočkách Bitcoin Casino (dále jen "webová stránka"). Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky používání před použitím webové stránky včetně jejích nástrojů a služeb. Přístupem na webovou stránku a používáním jakékoliv části, obsahu a služeb těchto stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte se všemi smluvními podmínkami, nemusíte mít přístup na webové stránky nebo používat nabízený obsah a služby.

 1. Změny podmínek používání

Změny této smlouvy mohou být provedeny a prováděny čas od času bez výslovného upozornění na váš konec. Smlouva zveřejněná na těchto webových stránkách odráží nejnovější dohodu a před použitím našich stránek byste ji měli pečlivě zkontrolovat.

 1. Definovány terminologie
 • Reklamy - jsou nástroje, které propagují značky, které nejsou omezeny pouze na obrázky loga, screenshoty a obrázky aplikace affiliate program a bannery poskytované webovou stránkou nebo značkou
 • Reklamní spot - je umístění na webových stránkách nebo v informačním bulletinu, na kterém se zobrazují reklamy značky, ať již placené značkou nebo iniciované webovými stránkami
 • Inzerenti - jsou zástupci značek, kteří mají nárok na přístup k reklamním nabídkám a obchodům poskytovaným webem
 • Affiliates - jsou stávajícími nebo novými uživateli vázanými v přidruženém programu značky, kteří mohou využívat současné a budoucí služby poskytované webovými stránkami
 • Partnerský program - je systém poskytovaný těmito značkami, který slouží jako platforma pro přidružené společnosti k vytváření příjmů od odkazování nových hráčů na vstup a vklad do značky
 • Značka - je online kasino, které nabízí hry, služby včetně affiliate programu, ať již je vybrána webovou stránkou, která má funkci nebo platí zákazník webových stránek
 • Zhodnocení značky - je publikovaný obsah, který hodnotí affiliate program nabízený značkou
 • Newsletter - je e-mail zaslaný webovou stránkou na týdenní nebo měsíční bázi, v závislosti na potřebě nebo preference webové stránky
 1. Využití stránek

Webové stránky umožňují pobočkám provádět následující činnosti, a to:

 1. Použijte platnou e-mailovou adresu a platnou bitvou peněženku
 2. Přihlaste se k účtu prostřednictvím programu odměňování Satoshi
  1. Informace o účtu by nikdy neměly být použity při registraci dříve na webu
  2. Webová stránka má právo ověřit informace o účtu, jako je například kontrola IP adresy, příslušné webové stránky, e-mailové adresy a peněženky.
 3. Před přihlášením dokončete kroky programu odměňování Satoshi
  1. Předtím, než budete pokračovat v dalším kroku, zkontrolujte nejprve zprávu o ověření e-mailu
  2. Poskytněte odpovědi na kroky programu odměňování Satoshi, kde musí být odpovědi pravdivé a rozumné
  3. Před uplatněním odměny 300K Satoshi poskytněte platnou, stávající a relevantní webovou stránku e-mailem.
 4. Ohodnoťte a přečtěte partnerský program značky, pokud jsou přihlášené affiliate
 5. Všechny hodnocení a recenze podléhají schválení moderátorům webových stránek
 6. Nedodržení výše uvedených ustanovení je důvodem pro diskvalifikaci nároku na odměnu 300K Satoshi.

Webová stránka umožňuje inzerentům nakupovat reklamní spoty jako součást nabízených služeb za předpokladu, že jsou v souladu s podmínkami. Stejně však máte zakázáno: a) využívat naše stránky, včetně jejich služeb a nástrojů, pokud nejste schopni vytvářet právně závazné smlouvy, jste mladší než 18, nebo jste dočasně nebo neomezeně Pozastaveno používání našich stránek, služeb nebo nástrojů; b) odesílání položek v nevhodných kategoriích nebo oblastech na našich webech a službách; (C) shromažďování informací o osobních informacích uživatelů; (D) manévrování ceny jakékoli položky nebo zasahování do výpisů ostatních uživatelů; F) po falešném, nepřesném, zavádějícím, hanlivém nebo urážlivém obsahu; G) podniknout jakékoli kroky, které by mohly poškodit systém hodnocení.

 1. Neobchodní využití členy

Členové na těchto internetových stránkách mají zakázáno používat služby webové stránky v souvislosti s jakýmkoli obchodním zážitkem nebo podnikáním. To zahrnuje poskytování odkazů na jiné webové stránky, ať již se považují za konkurenceschopné na těchto stránkách nebo ne. Právnické osoby nebo subjekty, včetně organizací, společností a / nebo podniků, se však nesmějí stát členy webové stránky a neměly by tyto stránky používat za jakýmkoli účelem.

 1. Odkazy a framings

Neoprávněné a / nebo neoprávněné použití služeb, včetně neoprávněného rámování nebo propojení s webovými stránkami, bude prošetřeno a mohou být podniknuty příslušné právní kroky. Některé odkazy jsou na webu vítány a máte povoleno založit hypertextový odkaz na příslušnou část webu, pokud: (i) zašlete svůj odkaz pouze v sekci fóra, chatu nebo vývěsky; (Ii) neodstraníte ani nezakrýváte žádné reklamy, oznámení o autorských právech ani jiná oznámení umístěná na webu; (Iii) odkaz neuvádí ani nepředstavuje žádné sponzorství nebo souhlas s vaším webem a (iv) okamžitě přestanete poskytovat jakékoli odkazy na stránky na základě písemného oznámení od nás. Je však třeba zkontrolovat oznámení o autorských právech na domovské stránce, ke které chcete odkazovat, aby se ujistil, že jeden z našich poskytovatelů obsahu nemá vlastní pravidla týkající se přímých odkazů na jejich obsah na našich stránkách.

 1. Odmítnutí odpovědnosti a vyloučení záruky

Neposkytujeme žádné výslovné nebo předpokládané záruky nebo prohlášení týkající se webových stránek ani produktů prodaných prostřednictvím této webové stránky (včetně, bez omezení, záruky způsobilosti, obchodovatelnosti, neporušení nebo jakýchkoli předpokládaných záruk vyplývajících z průběhu plnění, , Nebo obchodní využití). Kromě toho nepředstavujeme, že provoz našeho webu bude nepřerušovaný nebo bezchybný a my nebudeme odpovídat za následky jakýchkoli přerušení nebo chyb. Můžeme kdykoli změnit, omezit přístup, pozastavit či přerušit webovou stránku nebo jakoukoli její část. Informace, obsah a služby na webové stránce jsou poskytovány na základě "jak je". Používáte-li webové stránky a účastníte se na nich, chápete a souhlasíte s tím, že se účastníte na vlastní nebezpečí.

 1. Důvěrnost

Souhlasíte s tím, že nezveřejníte informace, které získáte od nás a od našich klientů, inzerentů, dodavatelů a členů fóra. Veškeré informace, které zákazník koncového uživatele předkládá na webových stránkách, jsou majetkové informace o přidružených společnostech Bitcoin Casino. Tyto informace o zákaznících jsou důvěrné a nesmí být zveřejněny. Vydavatel se zavazuje, že nebude reprodukovat, šířit, prodávat, distribuovat ani komerčně využívat žádné takové chráněné informace žádným způsobem.

Reklamní podmínky

 1. Inzerenti, kteří chtějí propagovat svou značku na webové stránce, musí nejprve vyplnit rezervační formulář, který obsahuje jméno, příjmení, e-mailovou adresu, vstupní stránku, výběr podmínek a výběr místa reklamy. Poté by měli souhlasit se Smluvními podmínkami před tím, než přistoupí k platební stránce.
 2. Měla by být poskytnuta platná odkazová stránka vstupní stránky přesměrovávající na vstupní stránku inzerenta.
 3. Inzerenti si musí zvolit preferovanou dobu trvání svých reklam a zvoleného reklamního místa, od domácího posuvníku #1 po #10.
 4. Každá doba může trvat 30 dny, 90 dny nebo 180 dny, přičemž každá částka činí $ 250, $ 650 a $ 1,200.
 5. Každý termín obsahuje některá ustanovení takto:
  • Balení: 30 dny
   • Trvalá stránka pro hodnocení značky
   • Trvalé zařazení do Adresáře správce Affiliate
   • Umístění 30 dnů na jezdce na domovské stránce
   • Dny 30 odkazují na vstupní stránku affiliate
   • Jednorázově zaručené umístění na informačním bulletinu
  • Balení: 90 dny
   • Trvalá stránka pro hodnocení značky
   • Trvalé zařazení do Adresáře správce Affiliate
   • Umístění 90 dnů na jezdce na domovské stránce
   • Dny 90 odkazují na vstupní stránku affiliate
   • Jednorázově zaručené umístění na informačním bulletinu
  • Balení: 180 dny
   • Trvalá stránka pro hodnocení značky
   • Trvalé zařazení do Adresáře správce Affiliate
   • Umístění 180 dnů na jezdce na domovské stránce
   • Dny 180 odkazují na vstupní stránku affiliate
   • Jednorázově zaručené umístění na informačním bulletinu
 6. Inzerenti budou upozorněni prostřednictvím e-mailu, jakmile bude potvrzena jejich rezervace rezervace.
 7. Je-li požadované reklamní místo stále vázáno předchozím obchodem, značka vyhrazená pro uvedené reklamní spot bude mít za následek pouze okamžik uplynutí lhůty předchozí značky.
 8. Po vypršení platnosti termínu budou všechny reklamy automaticky odstraněny z příslušných reklamních spotů.
 9. Inzerenti budou informováni o uplynutí doby 5 až 10 dní před ukončením dohody. Během tohoto období budou jejich reklamní spoty vyhrazeny, pokud žádná jiná značka neuvedla rezervaci před oznámením o vypršení platnosti 5 do 10.
 10. Inzerenti, kteří chtějí rozšířit své umístění reklamy na stejné místo, by se měli kontaktovat Admin@bitcoincasinoaffiliates.com Pro obnovení smlouvy.
 11. V případě prodloužení smlouvy, během něhož bylo toto reklamní místo již vyhrazeno pro jinou značku, bude nabídnuto alternativní reklamní spot danému inzerentovi.
 12. Vícenásobné rezervace reklamních spotů jsou povoleny pouze tehdy, pokud inzerent má více značek s přidruženými programy. Překrývání podobné značky ve stejném časovém rámci je však podmíněno souhlasem vedení.
 13. Webová stránka vlastní všechna hodnocení značek zveřejněná na internetových stránkách, a proto budou trvalé stránky webové stránky. Vypršení platnosti reklam / obchodů neovlivní umístění recenzí značek.
 14. Všechny umístění reklamních bannerů v informačním bulletinu musí být schváleny. Inzerenti budou okamžitě informováni, pokud dojde k jakýmkoli změnám týkajícím se rezervace reklamních bannerů.
 15. Všechny poplatky za inzerci jsou ceněny v USD, ale budou převedeny a zaplaceny v Bitcoinu. E-mailové oznámení s uvedením platebního příkazu, způsobu vkladu a fakturačních údajů bude zasláno inzerentovi poté, co potvrdí svou rezervaci. Tuto funkci použijí k dokončení transakce.
 16. Převedená cena v Bitcoin bude založena na aktuálním kurzu společnosti Bitcoin.
 17. Formulář objednávky bude zrušen, jakmile inzerenti nezaplatí v rámci stanoveného časového limitu 15 minut. E-mailové oznámení bude zasláno inzerentovi s připomenutím nevyřízené rezervace spolu s objednávkovým formulářem. Pokud si inzerent přeje ukončit rezervaci, reklamní spot a trvání reklamy budou přiděleny dalšímu inzerentovi.
 18. Všechny požadavky na odstranění umístění reklamy před uplynutím doby platnosti podléhají schválení.
 19. Webová stránka má právo kdykoli změnit smluvní podmínky bez předchozího souhlasu nebo oznámení. Inzerenti obdrží zprávy o budoucích změnách nebo si budou moci tyto změny na webu prohlédnout.

Další informace o výhodách z Bitcoin Casino Příslušnost