Điều khoản và Điều kiện

 1. Chấp nhận các điều khoản

Thỏa thuận này trình bày các điều khoản và điều kiện đầy đủ áp dụng cho sự tham gia của bạn tại Các chi nhánh của Casino Bitcoin (sau đây gọi là Website). Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng trước khi sử dụng Website, bao gồm các công cụ và dịch vụ của nó. Bằng cách truy cập Trang web và sử dụng bất kỳ phần, nội dung và dịch vụ nào của Hợp đồng này, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện, bạn không thể truy cập Trang web hoặc sử dụng nội dung và dịch vụ được cung cấp.

 1. Sửa đổi điều khoản sử dụng

Các sửa đổi đối với thỏa thuận này có thể được chúng tôi thực hiện và thực hiện theo thời gian mà không có thông báo cụ thể cho sự kết thúc của bạn. Thỏa thuận được đăng trên trang web phản ánh hợp đồng mới nhất và bạn nên xem xét cẩn thận trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

 1. Thuật ngữ được xác định
 • Quảng cáo - là những công cụ quảng bá các thương hiệu nhưng không giới hạn ở hình ảnh biểu trưng, ​​ảnh chụp màn hình chương trình liên kết và hình ảnh, và các biểu ngữ được cung cấp bởi Website hoặc Nhãn hiệu
 • Quảng cáo tại chỗ - là vị trí trên Trang web hoặc bản tin nơi quảng cáo của thương hiệu được hiển thị, dù được thanh toán bởi Nhãn hiệu hay được khởi tạo bởi Website
 • Nhà quảng cáo - là đại diện của thương hiệu đủ điều kiện để truy cập vào các chào hàng và giao dịch quảng cáo do trang web cung cấp
 • Các chi nhánh - là những người dùng hiện có hoặc những người sử dụng mới bị ràng buộc bởi chương trình liên kết của một thương hiệu có thể sử dụng các dịch vụ hiện tại và tương lai được cung cấp bởi Website
 • Chương trình liên kết - là hệ thống được cung cấp bởi các nhãn hiệu để làm nền tảng cho các chi nhánh để tạo thu nhập từ việc giới thiệu người chơi mới tham gia và gửi tiền cho thương hiệu
 • Nhãn hiệu - là một sòng bạc trực tuyến cung cấp các trò chơi, dịch vụ, bao gồm chương trình liên kết, dù được chọn bởi Website để giới thiệu hay một khách hàng trả tiền của Website
 • Đánh giá thương hiệu - là một nội dung được xuất bản đánh giá chương trình liên kết do Thương hiệu
 • Bản tin - là email được gửi đi bởi Website trên cơ sở hàng tuần hoặc hàng tháng, tùy thuộc vào nhu cầu hoặc sở thích của Website
 1. Sử dụng trang web

Website cho phép các chi nhánh thực hiện các hành vi sau:

 1. Sử dụng một địa chỉ email hợp lệ và ví bitcoin hợp lệ
 2. Đăng ký tài khoản thông qua chương trình Thưởng Satoshi
  1. Thông tin tài khoản nên chưa bao giờ được sử dụng trong việc đăng ký trước đây trên trang web
  2. Trang web có quyền xác minh các thông tin tài khoản như kiểm tra địa chỉ IP, trang web có liên quan, địa chỉ email và ví tiền bitcoin.
 3. Hoàn thành các bước trong chương trình thưởng Satoshi trước khi đăng nhập
  1. Kiểm tra email cho thông báo xác minh trước khi tiếp tục bước tiếp theo
  2. Cung cấp các câu trả lời cho các bước trong chương trình thưởng Satoshi, nơi các câu trả lời phải trung thực và hợp lý
  3. Cung cấp một trang web có giá trị, hiện tại và có liên quan qua email trước khi nhận được phần thưởng 300K Satoshi.
 4. Xếp hạng và đánh giá một chương trình liên kết của thương hiệu, được cung cấp cho các chi nhánh được đăng nhập
 5. Tất cả xếp hạng và bài đánh giá đều phải được sự chấp thuận của người kiểm duyệt trang web
 6. Việc không tuân thủ các quy định nói trên là cơ sở cho việc truất quyền thi đấu khi tuyên bố phần thưởng 300K Satoshi.

Trang web cho phép nhà quảng cáo mua các điểm quảng cáo như là một phần của các dịch vụ được cung cấp, miễn là chúng tuân thủ các điều khoản và điều kiện. Tuy nhiên, bạn bị cấm thực hiện các hành vi sau đây: (a) sử dụng trang web của chúng tôi, kể cả các dịch vụ và công cụ của nó nếu bạn không thể hình thành các hợp đồng ràng buộc pháp lý, dưới độ tuổi 18 hoặc tạm thời hoặc không thời hạn Bị đình chỉ sử dụng trang web, dịch vụ hoặc công cụ của chúng tôi (b) đăng các mục trong các danh mục hoặc khu vực không phù hợp trên các trang web và dịch vụ của chúng tôi; (C) thu thập thông tin về thông tin cá nhân của người dùng; (D) maneuvering giá của bất kỳ mục hoặc can thiệp vào danh sách của người dùng khác; (F) đăng nội dung sai, không chính xác, gây hiểu nhầm, phỉ báng hoặc phỉ báng; (G) có bất kỳ hành động nào có thể làm hỏng hệ thống đánh giá.

 1. Các thành viên sử dụng phi thương mại

Thành viên trên trang web này bị cấm sử dụng các dịch vụ của trang web liên quan đến bất kỳ nỗ lực hoặc liên doanh thương mại nào. Điều này bao gồm việc cung cấp liên kết đến các trang web khác, dù được coi là cạnh tranh với trang web này hay không. Người hoặc tổ chức pháp nhân bao gồm nhưng không giới hạn đối với các tổ chức, công ty, doanh nghiệp không được trở thành thành viên của Website và không được sử dụng trang web cho bất cứ mục đích nào.

 1. Liên kết và khung

Việc sử dụng trái phép và / hoặc sử dụng trái phép Dịch vụ, bao gồm việc khung trái phép hoặc liên kết với Trang web sẽ bị điều tra và có thể thực hiện hành động pháp lý thích hợp. Tuy nhiên, một số liên kết được chào đón đến trang web và bạn được phép thiết lập liên kết đến một phần thích hợp trong trang web với điều kiện: (i) bạn chỉ đăng liên kết trong diễn đàn, trò chuyện hoặc bảng tin; (Ii) bạn không xóa hoặc che khuất bất kỳ quảng cáo, thông báo bản quyền hoặc các thông báo khác được đặt tại trang web; (Iii) liên kết không nêu hoặc ngụ ý bất kỳ tài trợ hoặc chứng thực nào của trang web của bạn và (iv) bạn ngay lập tức ngừng cung cấp bất kỳ liên kết đến trang web bằng thông báo bằng văn bản từ chúng tôi. Tuy nhiên, bạn phải kiểm tra thông báo bản quyền trên trang chủ mà bạn muốn liên kết để đảm bảo rằng một trong các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi không có chính sách riêng liên quan đến liên kết trực tiếp tới nội dung của họ trên các trang web của chúng tôi.

 1. Từ chối trách nhiệm và loại trừ bảo hành

Chúng tôi không có bảo đảm hoặc tuyên bố rõ ràng đối với Website hoặc bất kỳ sản phẩm nào được bán thông qua Website (bao gồm, nhưng không hạn chế, đảm bảo tính phù hợp, tính thương mại, không vi phạm, hoặc bất kỳ bảo đảm ngụ ý phát sinh trong quá trình thực hiện, , Hoặc sử dụng thương mại). Ngoài ra, chúng tôi không tuyên bố rằng hoạt động của trang web của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những hậu quả của bất kỳ sự gián đoạn hoặc sai sót. Chúng tôi có thể thay đổi, hạn chế truy cập, đình chỉ hoặc ngừng trang web hoặc bất kỳ phần nào của nó vào bất kỳ lúc nào. Thông tin, nội dung và dịch vụ trên Website được cung cấp trên cơ sở "như hiện tại". Khi bạn sử dụng trang web và hoặc tham gia vào đó, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn tham gia chịu sự rủi ro của riêng bạn.

 1. Bảo mật

Bạn đồng ý không tiết lộ thông tin bạn nhận được từ chúng tôi và hoặc từ khách hàng, nhà quảng cáo, nhà cung cấp và thành viên diễn đàn. Tất cả các thông tin được gửi đến bởi một khách hàng của người dùng cuối theo trang web là thông tin độc quyền của Công ty Affiliate Bitcoin Casino. Thông tin khách hàng đó là bí mật và không được tiết lộ. Nhà xuất bản đồng ý không sao chép, phổ biến, bán, phân phối hoặc khai thác thương mại bất kỳ thông tin sở hữu nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều khoản và Điều kiện quảng cáo

 1. Các nhà quảng cáo muốn quảng bá thương hiệu của mình tại Trang web trước tiên phải điền vào mẫu đặt phòng, bao gồm tên, họ, địa chỉ email, trang đích, lựa chọn các điều khoản và lựa chọn quảng cáo tại chỗ. Sau đó, họ phải đồng ý với Các Điều Khoản và Điều Kiện trước khi tiếp tục đến trang Thanh toán.
 2. Liên kết trang đích phải được chuyển hướng đến trang đích đơn vị liên kết của nhà quảng cáo phải được cung cấp.
 3. Nhà quảng cáo phải chọn thời lượng ưa thích cho quảng cáo của họ và vị trí quảng cáo đã chọn của họ, từ Home Slider #1 đến #10.
 4. Mỗi kỳ hạn có thể kéo dài 30 ngày, 90 ngày hoặc 180 ngày, mỗi lần tương ứng là $ 250, $ 650 và $ 1,200.
 5. Mỗi thuật ngữ đi kèm với một số điều khoản nhất định như sau:
  • Trọn gói: 30 ngày
   • Trang đánh giá thương hiệu vĩnh viễn
   • Bao gồm vĩnh viễn vào Danh bạ Người quản lý Chi nhánh
   • 30 ngày bố trí trên thanh trượt trang chủ
   • 30 ngày liên kết đến trang đích liên kết
   • Một vị trí bảo đảm một lần trong bản tin
  • Trọn gói: 90 ngày
   • Trang đánh giá thương hiệu vĩnh viễn
   • Bao gồm vĩnh viễn vào Danh bạ Người quản lý Chi nhánh
   • 90 ngày bố trí trên thanh trượt trang chủ
   • 90 ngày liên kết đến trang đích liên kết
   • Một vị trí bảo đảm một lần trong bản tin
  • Trọn gói: 180 ngày
   • Trang đánh giá thương hiệu vĩnh viễn
   • Bao gồm vĩnh viễn vào Danh bạ Người quản lý Chi nhánh
   • 180 ngày bố trí trên thanh trượt trang chủ
   • 180 ngày liên kết đến trang đích liên kết
   • Một vị trí bảo đảm một lần trong bản tin
 6. Nhà quảng cáo sẽ được thông báo qua email khi yêu cầu đặt phòng của họ đã được xác nhận.
 7. Nếu vị trí quảng cáo mong muốn vẫn còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận trước đó, thương hiệu dành cho vị trí quảng cáo nói trên sẽ chỉ chấp nhận vị trí dựa trên thời hạn của nhãn hiệu trước đó.
 8. Tất cả quảng cáo sẽ tự động bị xóa khỏi các điểm quảng cáo tương ứng sau khi hết hạn.
 9. Các nhà quảng cáo sẽ được thông báo về việc hết hạn 5 đến 10 ngày trước khi thỏa thuận kết thúc. Trong thời gian này, các điểm quảng cáo của họ sẽ được dành cho họ nếu không có nhãn hiệu khác đã đặt trước trước thông báo hết hạn 5 đến 10.
 10. Các nhà quảng cáo muốn mở rộng vị trí đặt quảng cáo của họ trong cùng một vị trí cần liên hệ Admin@bitcoincasinoaffiliates.com Cho một gia hạn hợp đồng.
 11. Trong trường hợp gia hạn hợp đồng, trong đó quảng cáo nói trên đã được dành riêng cho một thương hiệu khác, một quảng cáo thay thế sẽ được cung cấp cho nhà quảng cáo có liên quan.
 12. Việc đặt quảng cáo nhiều điểm quảng cáo chỉ được phép nếu và chỉ khi nhà quảng cáo có nhiều thương hiệu với các chương trình liên kết. Tuy nhiên, sự chồng chéo của thương hiệu tương tự trong cùng một khung thời gian sẽ được phê duyệt.
 13. Trang web sở hữu tất cả các đánh giá thương hiệu được xuất bản trên trang web và do đó sẽ là các trang vĩnh viễn của trang web. Hết hạn của quảng cáo / giao dịch sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của đánh giá thương hiệu.
 14. Tất cả vị trí đặt quảng cáo trên bản tin đều phải được chấp thuận. Nhà quảng cáo sẽ được thông báo ngay nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến đặt phòng quảng cáo.
 15. Tất cả phí quảng cáo đều được tính bằng Đô la Mỹ nhưng sẽ được chuyển đổi và thanh toán bằng Bitcoin. Một thông báo qua email chỉ ra hướng dẫn thanh toán, phương thức gửi tiền và thông tin thanh toán sẽ được gửi đến nhà quảng cáo khi họ đã xác nhận đặt phòng. Họ sẽ sử dụng điều này để hoàn thành giao dịch.
 16. Giá chuyển đổi trong Bitcoin sẽ dựa trên tỷ giá hối đoái hiện tại của Bitcoin.
 17. Mẫu đơn đặt hàng sẽ bị hủy hiệu lực sau khi các nhà quảng cáo không thanh toán trong thời hạn quy định là 15 phút. Thông báo qua email sẽ được gửi đến nhà quảng cáo nhắc nhở về việc đặt phòng đang chờ xử lý cùng với mẫu đơn đặt hàng. Nếu nhà quảng cáo muốn chấm dứt đặt chỗ, vị trí và thời gian quảng cáo sẽ được trao cho nhà quảng cáo tiếp theo.
 18. Tất cả yêu cầu xóa vị trí Quảng cáo trước khi hết hạn phải được chấp thuận.
 19. Website có quyền thay đổi các điều khoản dịch vụ bất cứ lúc nào mà không có sự đồng ý trước hoặc thông báo. Nhà quảng cáo sẽ nhận được thông báo về những thay đổi trong tương lai hoặc sẽ có thể xem các thay đổi đó trên trang web.